دانلود زیرنویس فارسی فیلم ۴۷ متر پایین ۴۷ Meters Down: Uncaged

دانلود زیرنویس فارسی فیلم ۴۷ متر پایین ۴۷ Meters Down: Uncaged

چهار دختر نوجوان در حال غواصی در یک شهر زیر آب خراب شده به سرعت یاد می گیرند که آنها وارد قلمرو کشنده ترین گونه کوسه در لابیرنت کلاستروفوبیک غارهای غرق شده شده اند.


Four teen girls diving in a ruined underwater city quickly learn they've entered the territory of the deadliest shark species in the claustrophobic labyrinth of submerged caves.2019-12-29 584 بازدید 0 دیدگاه 2020-01-27دیدگاه