دانلود زیرنویس فارسی فیلم تعقیب شمالی Northern Pursuit 1943

دانلود زیرنویس فارسی فیلم تعقیب شمالی Northern Pursuit 1943

"استیو وگنر" یکی از اعضای پلیس سلطنتی کانادا، در تعقیب و گریزی تمام عیار، یک جاسوس آلمانی را دستگیر می کند، اما پس از مدتی او از اردوگاه اسرا فرار می کند و...


A Canadian Mountie of German descent feigns disaffection with his homeland in hopes of infiltrating and thwarting a Nazi sabotage plot.2019-12-31 195 بازدید 0 دیدگاه 2020-01-27دیدگاه