دانلود زیرنویس فارسی فیلم Terminator Dark Fate 2019

مطالب ویژه-

زیرنویس دی ال مرجع دانلود زیرنویس فارسیدانلود زیرنویس فارسی فیلم Terminator Dark Fate 2019

دانلود زیرنویس فارسی فیلم Terminator Dark Fate 2019

در قسمت ششم ترمیناتور داستان از این قرار است که سارا کانر از یک جای دور می آید و در حال آمده شدن با یک تیمی است که قرار است با T-1000 مبارزه کنند. مکان های فیلم برداری این فیلم عمدا در کشور اسپانیا و مجارستان قرار دارد اما در انگلستان هم این فیلم کمی سکانس برداری شده است.


An augmented human and Sarah Connor must stop an advanced liquid Terminator, from hunting down a young girl, who's fate is critical to the human race.2020-01-02 1033 بازدید 0 دیدگاه 2020-01-27


دیدگاه